לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת – ניתן לחלק דיבידנד החייב במס בשיעור 12% לכל המאוחר עד ליום 30.9.2010

21/09/2010

נבקש להזכירכם, כי על-פי הוראת-השעה שנקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד או חברה משפחתית שמקורו ב"רווחים ראויים לחלוקה" שנצברו בידי החברה המחַלקת* עד 31.12.2002 יהיה 12% (במקום 25%).

* כפי שכבר ציינו בעבר, התיקון רלבנטי על-פי רוב לדיבידנד שמקורו בחברות שאינן נסחרות בבורסה. עם זאת, במקרים מסוימים התיקון חל גם לגבי דיבידנד מחברות ציבוריות.

זאת, בכפוף לקיומם של מספר תנאים מצטברים, ובכללם זה הדורש, כי ההכנסה מדיבידנד ששולמה על-ידי החברה המחַלקת והתקבלה בידי מְקבלהּ עד ליום 30.9.2010.

התייחסנו לסוגיה זו בהרחבה במבזק מיום 6.8.2009.

כמו-כן, תשומת לבכם לחוזר המקצועי בעניין זה של רשות המיסים - להורדת החוזר לחצו כאן.