לוגו אלכס שפירא ושות׳

סיוע למפעלים במצוקה – היטל חד-פעמי על עובדים ומעבידים – דחייה נוספת של מועד התשלום

07/04/2010

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2010 (להורדת החוק, לחצו כאן) נקבע היטל חד-פעמי על עובדים ומעבידים במגזר הפרטי, בשווי יום חופשה אחד עבור קרן לסיוע למפעלים במצוקה.
המועד להעברת ההיטל נקבע במקור ליום 15.10.2009, אך הוא נדחה מספר פעמים.

הבוקר פורסם ברשומות צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (דחיית מועד) (מס' 4), התש"ע-2010 (להורדת הצו, לחצו כאן), הדוחה פעם נוספת את מועד תשלום ההיטל, וזאת ליום 15.6.2010 (מועד תשלום דמי הביטוח הלאומי שמשלם מעביד בעד עובד בעבור חודש מאי 2010).