לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת – ניתן לחלק דיבידנד מחוץ לישראל ב-5% מס בלבד רק עד ליום 31.12.2009

14/12/2009

במבזק מיום 21.1.09 התייחסנו להוראה שנקבעה בתיקון 169 לפקודת מס הכנסה,* ולפיה הכנסתה החייבת של חברה מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, ששילם לה חבר-בני-אדם תושב-חוץ ושהתקבל בידה בישראל בשנת-המס 2009, תחויב במס חברות, לפי בקשתה, בשיעור 5%. 

* לעיון בתיקון, לחצו כאן.

זאת, בתנאי שנעשה בדיבידנד "שימוש בישראל" במהלך שנת-המס 2009 או בתוך שנה אחת מיום קבלת הדיבידנד בפועל, לפי המאוחר.

לאור האמור, על חברות הזכאיות להטבת המס האמורה לבצע את חלוקת הדיבידנד לכל המאוחר ביום 31.12.2009. זאת, כמובן, לאחר בדיקת הכדאיות הגלומה בחלוקה כאמור.

 למַעבר למבזק שפורסם בנושא זה, לחצו כאן.