לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המיסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא הארכת תקופת התיישנות שומה

12/11/2009

כידוע, שומות מס הכנסה (בדומה לשומות מסים אחרים) כפופות להתיישנות, וזאת בהתאם להוראות הרלבנטיות בפקודת מס הכנסה.
הוראות אלו, שתוקנו באופן מהותי במסגרת תיקון 134, מאפשרות, בין היתר, למנהל רשות המיסים להאריך את תקופת ההתיישנות "הרגילה" לתקופה נוספת.

היום פורסם חוזר מס הכנסה מס' 3/2009, שכותרתו "הארכת תקופת התיישנות שומה", והמפַרט את המקרים בהם ניתן לפְנות בבקשה להארכת תקופת השומה והנחיות ליישום.

להורדת החוזר, לחצו כאן.