לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו הוראת-ביצוע לגבי תיקון 65 לחוק עידוד השקעות הון

18/12/2008

במבזק מיום 16.11.08 התייחסנו לפרסומו של החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 65), התשס"ט-2005 ("התיקון") (קישור לתיקון).*

* התיקון קובע מספר הוראות ובכללן הארכת מסלול המענקים עד 1.8.09, מתן סמכות למנהל רשות המיסים לקבוע כללים לייחוס הכנסות של מפעל הפוֹעל באזורי פיתוח שונים (מפעל מבוזר), הארכת מועד הביצוע של תוכנית לגבי מפעל מאושר הממוקם בשטח שהוכרז לגביו מצב מיוחד בעורף (איזור הצפון ואיזור שדרות ועוטף עזה) ושינוי תקופות הצינון שנקבעו בתיקון 60 לחוק עידוד השקעות הון.

היום פורסמה הוראת-ביצוע של רשויות המס הכוללת התייחסות לתיקון האמור.

למַעבר להוראת-הביצוע, לחצו כאן.