לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 65 לחוק עידוד השקעות הון

16/11/2008

פורסם חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 65), התשס"ט-2008.

התיקון קובע מספר הוראות ובכללן הארכת מסלול המענקים עד 1.8.2009, מתן סמכות למנהל רשות המיסים לקבוע כללים לייחוס הכנסות של מפעל הפוֹעל באזורי פיתוח שונים (מפעל מבוזר), הארכת מועד הביצוע של תוכנית לגבי מפעל מאושר הממוקם בשטח שהוכרז לגביו מצב מיוחד בעורף (איזור הצפון ואיזור שדרות ועוטף עזה) ושינוי תקופות הצינון שנקבעו בתיקון 60 לחוק עידוד השקעות הון.

להורדת התיקון, לחצו כאן.