לוגו אלכס שפירא ושות׳

טובת הנאה לעובד מהקצאת מניות במסגרת הפרטה אינה מהווה הכנסת עבודה אלא רווח הון שאינו חייב בדמי ביטוח

19/05/2008

בפסק-הדין שניתן לאחרונה בעניין בנק המזרחי, קבע בית הדין האזורי לעבודה, כי ההטבה שניתנה לעובדי בנק מזרחי בשל הקצאת מניות במסגרת הפרטת הבנק מהווה רווח הון שאינו חייב בדמי ביטוח לאומי/בריאות.
נדגיש, כי אף שעניינו של פסק-הדין במיסוי הקצאת מניות לפי סעיף 102 לפקודה (בנוסחו הקודם), יש לו חשיבות בלתי-מבוטלת לעניין סיוּוגן של הכנסות עובדים בעת הפרטה.

לעיון בפסק-הדין לחצו כאן.