לוגו אלכס שפירא ושות׳

אושר תקן חשבונאות מספר 31

18/11/2007

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אישרה את תקן חשבונאות מספר 31 – תיקון תקן חשבונאות מספר 22, מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה (קישור לתקן).

התקן יחול על חברות פרטיות החֵל מהדו"חות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008.