לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטוֹר ממס רכישה על דירת מגורים יחידה יועלה ל-925 אלף ₪ החֵל מ-1.11.07

30/10/2007

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו הפטוֹר ממס רכישה ברכישת דירת מגורים יחידה יוגדל מ-602 אלף ₪ ל-850 אלף ₪, רטרואקטיבית מיום 1.8.2007, ול-925 אלף ₪ החֵל מיום 1.11.2007.
עוד נקבע, כי על חלק השוֹוי שעד 1,300,000 ₪ יוטל מס רכישה בשיעור 3.5% ועל יתרת השוֹוי יוטל מס רכישה בשיעור 5%.

בנוסף, נקבע, כי הפטוֹר ממס רכישה לגבי רכישת דירה יחידה יהפוך מהוראת שעה להוראת קבע וכי עדכון מדרגות מס הרכישה בהתאם למדד יבוצע אחת לשנה ולא בכל רבעון.