לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת חוק לתיקון 61 לחוק מיסוי מקרקעין

16/10/2007

פורסמה הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 61), התשס"ח-2007 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק).

הצעת החוק כוללת מספר תיקונים לגבי ההוראות הקובעות את שיעור המס המוטל על שבח מקרקעין בידי יחידים ובידי חברות. 

תשומת לבכם מופנית לסעיף 1(2)(ב) להצעת החוק, בגדרו מוצע לקבוע, כי במכירת זכות באיגוד מקרקעין על-ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" באותו איגוד יחויב השבח הריאלי במס בשיעור 25% (ולא 20%), וכך גם במכירה של זכות  באיגוד מקרקעין או של זכות במקרקעין על-ידי יחיד שהיה בעל מניות מהותי באיגוד מתפרק בעת שהועברה אליו הזכות כאמור בפטור ממס לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין.