לוגו אלכס שפירא ושות׳

עודכן גובה ההוצאות המותרות בניכוי לעובדים בחו"ל

24/09/2007

פורסם ברשומות תיקון לתוספת לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982 ("התיקון") (קישור לתיקון), הכוללת פירוט של תקרת ההוצאות המותרות בניכוי ליחידים תושבי ישראל העובדים בחו"ל.

תחילת התיקון לגבי התקופה שתחילתה ביום 1.7.07.