לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו תקנות בעניין הפחתת מחזור הבסיס לגבי מפעל מעורב

03/09/2007

פורסמו תקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), התשס"ז-2007 ("התקנות") (קישור לתקנות).

בגדרן של התקנות נקבע, כי מפעל מאושר ומפעל מוטב רשאים להפחית את מחזור הבסיס בשיעור של 10% לכל שנת-מס החֵל מהשנה הקובעת. זאת, בכפוף למספר תנאים מצטברים.

תחילת התקנות נקבעה רטרואקטיבית לשנת-המס 2004 (לגבי מפעלים מוטבים) ולשנת-המס 2005 (לגבי מפעלים מאושרים). על-כן, יש לשקול להגיש דו"חות מס מתוקנים לשנות-המס כאמור.