לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 58 לחוק מיסוי מקרקעין

06/08/2007

פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 58), התשס"ז-2007 ("התיקון") (קישור לתיקון).

בגדרו של התיקון נקבע, כי הוראות השעה בעניין אופציות במקרקעין ובעניין פינוי-בינוי תהפוכנה להוראות של קבע. בנוסף, ההוראות בעניין חילוף זכויות במקרקעין הוארכו עד ליום 31.12.2008.

תחילתו של התיקון נקבעה באופן רטרואקטיבי ליום 1.1.2007.