לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון מס' 6 לחוק החברות – "חברה לתועלת הציבור"

25/06/2007

פורסם ברשומות חוק החברות (תיקון מס' 6), התשס"ז-2007 ("התיקון") (קישור לתיקון).

בגדרו של התיקון נוסף לחלק התשיעי של חוק החברות פרק חדש (פרק ראשון א') שעניינו בחברה הפועלת למטרות ציבוריות. במקביל, בוצעו תיקונים מתאימים בחוק הנאמנות ובחוק העמותות.