לוגו אלכס שפירא ושות׳

מועד הגשת הדו"ח השנתי נדחה ל-31.5.2007

18/04/2007

רשויות המס הודיעו על דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2006 ליום 31.5.2007.

דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי נובעת, בין היתר, מהעיכוב בהדפסת חוברת ההדרכה למילוי הדו"ח ("דע זכויותיך וחובותיך") אשר ניתן יהיה לקבלהּ, החֵל ביום 30.4.07, בכל משרדי מס הכנסה או באמצעות פנייה ליחידה לדוברות והסברה בטלפון 02-6559397 (חלקיה העיקריים של החוברת פורסמו במבזק שפרסמנו ביום 11.4.2007).