לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו תקנות לגבי ניכוי מס במקור בשוק ההון

30/12/2005

פורסמו ברשומות מספר תקנות שעניינן בחובת ניכוי מס במקור בשל תשלום הכנסות שמקורן בשוק ההון ובכלל זאת הכנסות פיננסיות שוטפות (הפרשי הצמדה, ריבית/דמי ניכיון ודיבידנד) ורווחי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים, יחידות בקרנות נאמנות ועסקות עתידיות.

במסגרת התקנות, שונו שיעורי המס שיש לנכות במקור, וזאת בהתאם לשיעורים שנקבעו בתיקון 147.

בימים הקרובים, יעודכנו דפי המידע באתר בהתאם לתקנות החדשות.