לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם טופס 6111 – נספח לדו"ח השנתי לשנת-המס 2005

19/01/2006

פורסם טופס 6111 – נספח לדו"ח השנתי ליחיד ולחבר-בני-אדם לשנת-המס 2005.

לטופס זה, שעניינו בנתוני הדו"חות הכספיים ודו"ח ההתאמה למס, חשיבות רבה והשלכות מהותיות לחבות המס של הנישום.