לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת – יש להגיש דו"ח שנתי עד סוף החודש!!!

27/05/2007

נבקש להזכירכם, כי מועד הגשת הדו"ח השנתי לרשויות המס לגבי שנת-המס 2006 מתקרב.

לנוחותכם, מצ"ב קישורים לארבעת הפרקים העיקריים של המדריך השנתי של רשויות המס "דע זכויותך וחובותיך" לגבי הדו"ח ליחידים לשנת-המס 2006:
פרק א' - מי חייב להגיש דו"ח על הכנסה
פרק ב' - הגשת הדו"ח ותשלום המס
פרק ג' - מסמכים ונספחים שיש לצרף לדו"ח
פרק ד' - הסברים למילוי הדו"ח השנתי

בנוסף, מצ"ב קישורים לארבע כתבות בנושא הדיווח המקוצר והדו"ח השנתי שפורסמו על-ידי הח"מ במוסף דה מרקר של עיתון הארץ, במסגרת הטור השבועי:
כתבה ראשונה
כתבה שנייה
כתבה שלישית
כתבה רביעית

יש להדגיש, כי במקרים רבים קיים הבדל משמעותי בין חבות המס הסופית שחלה על המשקיע לבין המס שנוכה במקור, כאשר הבדל זה עשוי להביא, על-פי רוב, לתשלום מס ביֶתֶר. כך, למשל, הם פני הדברים כאשר לצד ההכנסות השונות נוצרו למשקיע הפסדים, הן בכלל והן כאלה שמקורם בשוק ההון.
אשר על-כן, גם משקיעים שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי ייטיבו לעשות אם ישקלו להגיש דו"ח על-מנת לקבל החזרי מס.

* נזכירכם, כי האתר כולל, בין היתר, מידע רב בעניין הדו"ח השנתי ובכלל זאת לגבי הפטוֹר מחובת הגשת דו"ח שנתי, מבנה הדו"ח ומועד הגשתו.