31/03/2018
רשויות המס פרסמו נוסח מעודכן של החוזר המקצועי בנושא מיסוי השכרת דירות מגורים – מן הפח אל הפחת?
במבזק מיום 8.2.2018 דיווחנו אודות טיוטת החוזר המקצועי (קישור לטיוטת החוזר) שפורסמה על-ידי רשות המסים בעקבות פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין לשם ובירן (קישור לפסק-הדין).
כזכור, בגדרהּ של טיוטת החוזר – שגררה ביקורות רבות בכלל ומצד הלשכות המקצועיות בפרט – צוין, כי הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים ומעלה תסוּוג כהכנסה מעסק; וכי השכרה של למעלה מ-5 דירות מגורים ופחות מ-10 דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים שהובאו בטיוטת החוזר ועל-פיהם יוכרע אופייה כהכנסה מעסק או כהכנסה פאסיבית. כמו-כן, צוין בטיוטת החוזר, כי "על מנת לאפשר ודאות מסוימת, נכונה רשות המסים להניח כי הכנסה מהשכרה של עד 5 דירות מגורים תיחשב כהכנסה פאסיבית".
 
עוד לא יבשה הדיו על טיוטת החוזר האמורה והנה פורסם נוסח סופי של החוזר הכולל מספר שינויים מהותיים ומחמירים בהשוואה לטיוטה, שתמציתם כדלקמן:
  • הכנסה מהשכרה של 7 דירות מגורים ומעלה תסוּוג כהכנסה מעסק;
  • השכרה של למעלה מ-4 דירות מגורים ופחות מ-7 דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים המנויים בחוזר ועל-פיהם יוכרע אופיָה של ההכנסה כעסקית או כפסיבית;
  • דירה מפוצלת תובא בחשבון כמספר דירות ככמות הדירות המפוצלות;
  • במניין הדירות תיספרנה דירות בישראל ומחוץ לישראל, לרבות באיזור, וכן תיספרנה לא רק דירות המשמשות למגורים אלא גם דירות נופש וכן דירות המושכרות לעסק;
  • נישום המשכיר שתי דירות מגורים או יותר בהיקף כספי מצטבר העולה על 35,000 ש"ח לחודש* ייחשב כמי שהכנסתו מהשכרה מגיעה כדי עסק;
    * הסכום הנ"ל יוצמד למדד אחת לשנה החל מיום 1.1.2019.
  • דירות שהועברו ללא תמורה ב-24 החודשים שקָדמו לתחילת שנת-המס הנבחנת תיספרנה כחלק מהדירות שבבעלות נותן המַתנה לצורך בחינת סיווג הכנסותיו מהשכרת דירות. 
להורדת החוזר לחצו כאן.
  גרסה להדפסה   שלח לחבר


שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.