לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו נוסח מעודכן של החוזר המקצועי בנושא מיסוי השכרת דירות מגורים – מן הפח אל הפחת?

31/03/2018

במבזק מיום 8.2.2018 דיווחנו אודות טיוטת החוזר המקצועי (קישור לטיוטת החוזר) שפורסמה על-ידי רשות המסים בעקבות פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין לשם ובירן (קישור לפסק-הדין).
כזכור, בגדרהּ של טיוטת החוזר – שגררה ביקורות רבות בכלל ומצד הלשכות המקצועיות בפרט – צוין, כי הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים ומעלה תסוּוג כהכנסה מעסק; וכי השכרה של למעלה מ-5 דירות מגורים ופחות מ-10 דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים שהובאו בטיוטת החוזר ועל-פיהם יוכרע אופייה כהכנסה מעסק או כהכנסה פאסיבית. כמו-כן, צוין בטיוטת החוזר, כי "על מנת לאפשר ודאות מסוימת, נכונה רשות המסים להניח כי הכנסה מהשכרה של עד 5 דירות מגורים תיחשב כהכנסה פאסיבית".
 
עוד לא יבשה הדיו על טיוטת החוזר האמורה והנה פורסם נוסח סופי של החוזר הכולל מספר שינויים מהותיים ומחמירים בהשוואה לטיוטה, שתמציתם כדלקמן:
  • הכנסה מהשכרה של 7 דירות מגורים ומעלה תסוּוג כהכנסה מעסק;
  • השכרה של למעלה מ-4 דירות מגורים ופחות מ-7 דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים המנויים בחוזר ועל-פיהם יוכרע אופיָה של ההכנסה כעסקית או כפסיבית;
  • דירה מפוצלת תובא בחשבון כמספר דירות ככמות הדירות המפוצלות;
  • במניין הדירות תיספרנה דירות בישראל ומחוץ לישראל, לרבות באיזור, וכן תיספרנה לא רק דירות המשמשות למגורים אלא גם דירות נופש וכן דירות המושכרות לעסק;
  • נישום המשכיר שתי דירות מגורים או יותר בהיקף כספי מצטבר העולה על 35,000 ש"ח לחודש* ייחשב כמי שהכנסתו מהשכרה מגיעה כדי עסק;
    * הסכום הנ"ל יוצמד למדד אחת לשנה החל מיום 1.1.2019.
  • דירות שהועברו ללא תמורה ב-24 החודשים שקָדמו לתחילת שנת-המס הנבחנת תיספרנה כחלק מהדירות שבבעלות נותן המַתנה לצורך בחינת סיווג הכנסותיו מהשכרת דירות. 
להורדת החוזר לחצו כאן.