לוגו אלכס שפירא ושות׳

הודעת רשויות המס לגבי טופס 6111 לגבי שנת-המס 2006

15/03/2007

במבזק שפרסמנו ביום 19.1.2006 ציינו, כי לדו"חות המס השנתיים נוסף נספח חדש ובו מפורטים סעיפי הדו"חות הכספיים. במסגרת זו יפַרט כל עסק את סעיפי הדו"חות הכספיים (דו"ח רווח והפסד ומאזן) לרבות דו"ח התאמה לצורכי מס, על-גבי טופס מפורט ומקודד, שמספרו 6111 והמהווה נספח לדו"ח השנתי.
עוד ציינו, כי הדו"ח יפרט את ההכנסה ויצורפו אליו מאזן וחשבון רווח והפסד. ואילו בטופס 6111 ישובצו כל נתוני הדו"חות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד.

על-פי הנחיית רשות המסים (המצ"ב), הדרישה לדיווח של הדו"חות הכספיים על-גבי טופס 6111 תחול לגבי שנת-המס 2006 על כלל בעלי העסקים למעט כל מי שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודת מס הכנסה, בנקים, חברות ביטוח, חקלאים, חברות/בעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ-300,000 ש"ח וכל מי שיגיש את הדו"ח השנתי לשנת-המס 2006 עד ליום 31.8.2007.

לעיון בהנחיית רשות המסים  לחצו כאן.

לעיון בטופס 6111  לחצו כאן.

לעיון בדברי-ההסבר של רשויות המס לטופס 6111  לחצו כאן.