לוגו אלכס שפירא ושות׳

דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון; אישור פקיד-השומה לקיזוז הפסדים כנגד שבח מקרקעין; קוד אתי; פסילת ספרים

06/07/2017

דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון
חודש יולי הגיע ועימו גם מועד הגשת הדיווח החצי-שנתי לרשויות המס ותשלום המקדמה בגין רווחים בשוק ההון.
החובה להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמה מוטלת על משקיעים – הן יחידים והן חברות – שצָברו רווחים ממכירת ניירות-ערך נסחרים וקרנות נאמנות, בארץ או בחו"ל, בחודשים ינואר–יוני 2017 ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.
 
למַעבר למבזק בנושא זה, לחצו כאן.
 
פורסם הקוד האתי של רשות המסים
פורסם הקוד האתי של רשות המסים (קישור), המהווה את "תעודת הזהות הערכית" של הרשות.
הקוד מאגד בתוכו 6 ערכי ליבה, בהם מפורטים כללי התנהגות המהווים מצפן להתנהגות ערכית ראויה לעובדים ומנהלים ברשות המסים.
 
פסק-הדין בעניין עו"ד ד"ר משה וינברג
כידוע, קיזוז הפסדים לצורכי מס כנגד שבח מקרקעין מותנה בקבלת אישור פקיד-השומה על-גבי טופס 1271/א. ברם, במקרים רבים, פקיד-השומה מסרב (לעיתים, שלא בצדק) ליתן את האישור האמור ואז על הנישום לבצע את קיזוז ההפסד במסגרת הדו"ח השנתי לשנת-המס בה אירעה המכירה של הזכות במקרקעין (במקרה זה, ככל שקיזוז ההפסד יאושר על-ידי פקיד-השומה, יקבל הנישום את מס השבח ששילם ביֶתֶר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, אך מנגד, ברי כי אי-קיזוז ההפסד מוקדם יותר ובסמוך לביצוע המכירה עלול לגרום לבעיה תזרימית).
בעניין וינברג טען הנישום, כי הוא זכאי לקזז הפסדים שהיו לאיגוד מקרקעין שבבעלותו והתפרק כנגד השבח ממכירת אחת הדירות שהייתה בבעלות האיגוד האמור (הדירה עברה לנישום אגב פירוק האיגוד, ככל הנראה בפטוֹר ממס שבח על-פי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין)
רשות המיסים סירבה (ודומני שבצדק) לקיזוז המבוקש ועו"ד וינברג הגיש על החלטה זו ערר.
לאחַר הגשת הערר, פנה עו"ד וינברג לרשות המיסים בבקשה כי יינתן לו אישור בדבר זכאותו לקיזוז כאמור. הרשות סירבה לבקשה בנימוק שעו"ד וינברג אינו רשאי לקזז את הפסדי החברה מהכנסתו החייבת, ולפיכך גם אינו זכאי לקבל אישור בדבר זכאותו לקיזוז כאמור.
עו"ד וינברג לא השלים עם ההחלטה ועתר בעניין זה לבית-המשפט העליון.
 
בית-המשפט העליון, מפי השופטת א' חיות, השופט ע' פוגלמן והשופטת ד' ברק-ארז, דחה את העתירה על הסף (קישור לפסק-הדין).
נקבע, כי כל עוד לא הוכרעה המחלוקת המהותית בין העותר לבין רשות המיסים בשאלת זכאותו לקזז את הפסדי החברה כנגד הכנסתו החייבת, אין מקום לטענה שהעלה העותר נגד הרשות על כך שאינה מסכימה להנפיק לו אישור בדבר זכאותו לבצע קיזוז שהיא סבורה כי הוא אינו רשאי לבצע.
מטעמים אלה, יש לדחות את העתירה הן בְּשל היעדר עילה להתערבות בהחלטת רשות המיסים, הן בְּשל היות העתירה מוקדמת והן לאור אי-מיצוי הליכים על-ידי העורר.
 
פסק-הדין בעניין תורג'מן
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין תומר וחופית תורג'מן.
עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטות המשיב (פקיד-שומה אשקלון), לפסוֹל את ספרי המערער לשנות-המס 2007–2011, להוציא לו שומה לפי מיטב השפיטה ולהטיל עליו קנס גירעון. זאת בקשר לעסק לממכר מוצרי בשר ומוצרי מכולת שהפעיל המערער בשנות-המס שבמחלוקת.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).