לוגו אלכס שפירא ושות׳

היטל ונקודות זיכוי בגין עובדים זרים – עדכון; השכרת דירת מגורים לחבר-בני-אדם

29/03/2017

ההחלטה בעניין שלמה סעד ואח'
שלשום התקיים בבית-המשפט העליון דיון בערעורים השונים* שהוגשו בנושא שאלת הזכאות לנקודות זיכוי ומנגד החבות בהיטל לפי חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג–2003 בגין עובדים שהינם מסתננים מאריתראה וסודאן, אשר לעת הזאת הוחלט שלא להוציאם מישראל בְּשל הנסיבות בארצות מוצאם, והם מחזיקים ברישיון לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל.
* שלמה סעד נ' פקיד שומה אשקלון, איגוד המסעדות בישראל (ביקש להצטרף להליך), ארגון חברות הניקיון בישראל (ביקש להצטרף להליך), מאה אחוז גיוס והשמת כוח אדם בע"מ נ' פקיד שומה אשקלון, ואקאנס מלונות בע"מ ואח' נ' פקיד שומה אילת, כלי ניקה י. בע"מ נ' פקיד שומה תל-אביב 5, טלרן אחזרות וניקיון (אילת) ואח' נ' פקיד שומה תל אביב 5, פקיד שומה תל אביב 5 נ' עומר הנדסה ובניה (1986) בע"מ, חברת מלון אורכידאה בע"מ נ' פקיד שומה אילת.
 
בעקבות הדיון פורסמה החלטתו (קישור להחלטהשל המשנה לנשיאה א' רובינשטיין (המותב כלל גם את השופטים ח' מלצר וא' שהם) לפיה על שר האוצר ומערכת המיסוי להתייחס לסוגיות האמורות עד ליום 10.5.2017. זאת, בעקבות ובהתייחס ל"עמימות המצבית" של המסתננים שהוחלט שלא להרחיקם לעת הזאת ואשר "אולי מצדיקה מעין 'מדרגת ביניים', שהרי פליטים אינם, אך גם לא עובדים זרים חוקיים, לא 'תושבים' במובן הרגיל על פי פרשנות פשוטה – אך הם בני אנוש שישראל הכירה בנסיבותיהם הקשות בהחליטה שלא להרחיקם, ובתקופה זו עליהם להתפרנס כדי לא להידרדר לפשע".
 
השכרת דירת מגורים לחבר-בני-אדם
כידוע, השכרת דירת מגורים לחבר-בני-אדם בידי יחיד (לרבות חברה משפחתית) פטורה ממס על-פי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש״ן–1990, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: (א) השוכר פורסם בהודעת מנהל רשות המיסים ברשומות; (ב) עיקר פעילותו של השוכר היא לפחות באחד מהתחומים המזכים שלהלן: מתן דיור לזכאי משרד השיכון והבינוי / קליטת עליה / בריאות / סעד; (ג) פעילותו של השוכר בתחומים האמורים אינה למטרות ריווח; (ד) השוכר שכר את הדירה במסגרת פעילותו בתחומים האמורים לעיל והוא מעמיד את הדירה לשימושו של יחיד, לתכלית אחד מהתחומים האמורים לעיל ובתנאי שאינו עובד שלו.
 
בהקשר לכך נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעתו של רו"ח ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים (קישור להודעה) המבהירה כיצד ומתי יש להגיש בקשה לצורך קבלת פטוֹר ממס הכנסה בגין השכרת דירה לשוכר כאמור כמו גם אופן הטיפול בבקשה.