לוגו אלכס שפירא ושות׳

האם ניתן לבצע חישוב ליניארי מיוחד במכירת דירה בין קרובים כשמדובר בדירת ירושה?; חבות במס של סניף ישראלי; מדריך דע זכויותיך וחובותיך 2015

19/03/2016

פסק-הדין בעניין ניסן
העורר ישראל רונן ניסן וארבעת אחיו ירשו מאביהם דירה בעפולה בחלקים שווים, כך שכּך אלד מהם ירש 1/5 מהדירה. העורר ושלושה אחים נוספים מכרו את חלקיהם לאח החמישי ולאשתו: שניים מאחיו של העורר מכרו את חלקיהם בדירה בדצמבר 2013; ואילו העורר ואחות נוספת מכרו את חלקיהם לאחיהם ולאשתו בינואר 2014.
לאביו של העורר היו בעת פטירתו זכויות בעלוּת במחצית מדירה נוספת אשר אף אותן ירשו העורר ואחיו בחלקים שווים.
המחלוקת בין העורר לבין המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין נצרת) נעה סביב שאלת זכאותו של העורר לשלם מס שבח בגין המכירה כאמור לפי שיטת החישוב הליניארית כקבוע בסעיף 48א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.
לטענת העורר, אין להחיל בעניינו את הסייג שנקבע בהוראות סעיף 44(ד)(1) לחוק ההסדרים* השולל את החלת שיטת החישוב הליניארי המיוחד במכירת דירת מגורים בין קרובים, שכּן מדובר במכירת דירה אחת (ולא שתיים, כקבוע, לשיטתו, בהוראות האמורות) שהתקבלה בירושה לאחיו.
* החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013 (קישור לחוק).
לחלופין, טען העורר, כי מדובר בחלוקת נכסי עיזבון בין יורשים משמעותה בסעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין שבמסגרתה שולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון ולכן, ולאור תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין,* הוא זכאי לחישוב הליניארי המוטב במכירת הדירה.
* להורדת תיקון 82, לחצו כאן.
ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בנצרת (השופטת ע' הוד – יו"ר הוועדה, עו"ד א' הללי ורו"ח נ' זועבי – חברים) דחתה את הערר (קישור לפסק-הדין).
 
החלטת מיסוי בנושא מיסוי בינלאומי ומחירי העברה
פורסמה החלטת מיסוי 6953/16 (קישור להחלטה).
עניינה של ההחלטה בחברה ציבורית תושבת מדינה זרה, העוסקת במתן שירותי ביטוח-משנה, המחזיקה במלון הון המניות של חברה פרטית תושבת אותה מדינה ("החברה"), הפועלת אף היא כמבטח-מִשנה ומבטחת חברות ביטוח ישראליות.
פעילות החברה מול לקוחותיה מתבצעת בעיקרה במדינה זרה אחרת באמצעות סניף באותה מדינה, כאשר פעילויות הסניף הזר כוללות, בין היתר, מו"מ, הצעות ומכירות, שירותי תמיכה חלקיים לחיתום, שירותי אקטואריה וכו'.
פעילות החברה בישראל מבוצעת באמצעות סניף בישראל המבוצעת על-ידי עובד בכיר שהוא דירקטור החברה והמגיע לישראל בתדירוּת גבוהה וכן על-ידי שני עובדים ישראלים.
במסגרת החלטת המיסוי נקבע, כי פעילות הסניף בישראל יוצרת לחברה מוסד קבע בישראל. עוד נקבע בהחלטה אופן חישוב שיטת מחירי ההעברה לצורך ייחוס רווחים לסניף הישראלי.
 
דע זכויותיך וחובותיך 2015
רשויות המס פרסמו את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2015 (קישור למדריך).