לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט: יתרות חובה תסוּוגנה כהכנסת עבודה החייבת במס

23/09/2015

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין אורי רביבי וזהבה לוי (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בשומות שהוציא המשיב, פקיד-שומה כפר-סבא, למערערים, בני-זוג לשעבר והבעלים של חברה שעָסקה בייבוא בגדים ומכירתם, בגין יתרות חוב.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט י' אטדגי, דחה את הערעור ברובו.
השופט אטדגי בָּחן את הראיות שהוצגו בפניו וקבע, כי למעט סכומים מסוימים שיש לייחסם למי מהמערערים, אם משום שהודו בהם במפורש ואם מטעמים אחרים, הרי שכּל יתרות החוב תיוחסנה לשני המערערים ותחולקנה ביניהם בחלקים שווים.
עוד קבע השופט אטדגי, כי בדין סיוֵוג המשיב את יתרות החוב כהכנסת עבודה בידי המערערים.