לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסיקה חדשה: מועד ההכרה בהפרשה להתחייבות וביטול ההפרשה; חשבוניות פיקטיביות

24/08/2015

פורסמו פסקי-הדין בעניין לוקסמבורג פמול בע"מ ובעניין אבו עאבד.
 
פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין לוקסמבורג פמול בע"מ (קישור לפסק-הדין)
המערערת עָסקה למן הקמתה בפעילות תעשייתית בתחום הכימיקלים המיוחדים.
בשנת 1998 התקשרה המערערת בהסכם עם חברה נוספת, בגדרו סוכם על הקמת מיזם משותף לייצור חומר חדש שהמערערת פיתחה. זאת, באמצעות הקמת חברה חדשה שתרכוש מהמערערת נכסים מוחשיים ובלתי-מוחשיים.
בעקבות פניית המערערת למשיב בבקשה להגיע להסדר מס בנוגע לחישוב רווח ההון בכין מכירת הנכסים, קיבלה המערערת פרה-רולינג בעניין זה.
המחלוקת בין המערערת לבין המשיב, פקיד-השומה למפעלים גדולים, נעה סביב השְאֵלה האם המערערת התחייבה להקמת מפעל לחברה החדשה, כך שבגין התחייבות זו היה מקום לרשוֹם הפרשה.
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
השופט אלטוביה אומנם דחה את טענת המשיב, לפיה למערערת לא הייתה כל התחייבות להשלמת המפעל, בקובעו, כי התחייבות כאמור אכן התגבשה.
עם זאת, ולאחַר שסָקר את הפּסיקה הרלבנטית בנושא הכרה בהפרשה לצורכי מס, קיבל השופט אלטוביה את טענתו החלופית של המשיב לפיה ההתחייבות האמורה בוטלה בפועל כבר בשנת 2000, וזאת עם הפסקת הייצור במפעל, ולא בשנת 2003 כפי שטענה המערערת.
בהתאם, נקבע, כי על המערערת לשלם מס רווחי הון בגין ביטול ההתחייבות כאמור.
מכאן הערעור לבית-המשפט העליון.
 
בית-המשפט העליון, מפי השופט י' עמית (בהסכמת השופטות ע' ברון וד' ברק-ארז)קיבל את הערעור.
 
פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין אבו עאבד (קישור לפסק-הדין)
עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטתו של המשיב, מנהל מע"מ באר-שבע, לפסוֹל את ספריהם של המערערים ולחַייבם בכפל-מס ובקנס. זאת, בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות.
 
בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעור.