לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם פרק המיסוי על רווחים ממשאבי טבע בתזכיר חוק ההסדרים

12/08/2015

ביום 17.6.2013 מונתה הוועדה בראשית פרופ' א' ששינסקי לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל בעד השימוש של גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים.
מסקנותיה הסופיות של הוועדה פורסמו ביום 20.10.2014 (קישור) ואומצו על-ידי הממשלה בהחלטתה מיום 20.11.2014.
 
בהמשך לכך נעדכנכם, כי פורסם פרק נוסף של תזכיר חוק ההסדרים (קישור) שעניינו במיסוי רווחים ממשאבי טבע, המעגן את העקרונות העיקריים שעליהם המליצה הוועדה וקובע – לצד תמלוגים ומס בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה – היטל רִווחי יתר על רווחים הנובעים מהפקת משאבי טבע.