לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם ברשומות תיקון 7 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה – הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ושינויים מהותיים בחוק

11/08/2015

כידוע, המדען הראשי מפעיל מסלולים למתן סיוע מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד–1984 ("החוק") ומכוח סמכותה השיורית של הממשלה בענייני מחקר ופיתוח באמצעות הוראות המנהל הכללי של משרד הכלכלה.
 
בהקשר זה, נבקש לעדכנכם, כי אתמול פורסם ברשומות תיקון 7 לחוק ("התיקון") (קישור לתיקון), שמכוחו תוקם הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), שתהיה הגוף האמון על יישום המדיניות הממשלתית בתחום האמור, ובכלל זה תמיכה, עידוד וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה.
לצד הקמת הרשות, כולל התיקון שורה ארוכה של שינויים ותיקונים לחוק ובכללם בנושא מסלולי ההטבות לעידוד ותמיכה במחקר ופיתוח בתעשייה (ראו פרק ג'5 החדש שנוסף במסגרת סעיף 14 לתיקון).