לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט העליון: האם נישום זכאי להחזר מס קניה ששילם בגין מכירת טובין טעוני מס אם התמורה לא שולמה והחוב הפך לאבוד?

25/06/2015

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין טמפו תעשיות בירה בע"מ (קישור לפסק-הדין).
 
הגם שעניינו של פסק-הדין בסוגיה בתחום מס הקנייה – האם נישום זכאי להחזר מס קנייה ששילם בגין מכירת טובין טעוני מס אם התמורה בעבורם לא שולמה וחובו של רוכש הטובין כלפי הנישום הפך ל"חוב אבוד"? – ראינו אל נכון להביאו לידיעתכם, וזאת לאור ההיקש שעשה בית-המשפט מהפרשנות שניתנה לסעיף 49 לחוק מע"מ בעניין אלקה (ע"א 2112/95).
 
בית-המשפט העליון, מפי השופטת א' חיות (בהסכמת המשנה לנשיאה השופט א' רובינשטיין והשופט נ' סולברג), קיבל את הערעור שהוגש על-ידי המדינה.