לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי כמקובל? פורסמה טיוטת חוזר מקצועי בנושא מיסוי תקבולים שונים המתקבלים בידי נותני שירותי דת

11/06/2015

רשות המסים פרסמה הבוקר טיוטת חוזר מקצועי בנושא מיסוי תקבולים שונים המתקבלים בידי נותני שירותי דת, כגון: רבנים, מקובלים, מוהלים, חזנים וכו' (קישור לחוזר).
 
בגדרה של טיוטת החוזר, נעשתה הבחנה בין פעילותם של נותני שירותי דת באמצעות מוסד ציבורי (כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה) לבין פעילות שלא באמצעות מוסד ציבורי כאמור.
בנוסף, כוללת טיוטת החוזר דיון בחבויות מע"מ הגלומות בפעילות כאמור.