לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה חוברת חידוש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות בשנת-המס 2015

19/05/2015

כידוע, תרומה למוסד ציבורי שאוּשר לעניין זה על-ידי רשויות המס, מַקנה לתורם זיכוי ממס. זאת, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 
רשויות המס פרסמו היום את הנספחים הנדרשים לצורך חידוש ההכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות כאמור (קישור לנספחים ודברי-הסבר).
את הנספחים יש להמציא לא יאוחר מיום 1.8.2015 למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים (אין למסור את הבקשה במשרדי פקיד-השומה בו מתנהל תיקו של המוסד הציבורי).