לוגו אלכס שפירא ושות׳

פס"ד תקדימי של ביהמ"ש המחוזי בערעור שהוגש ע"י משרדנו - בחישוב ה"שכר" ו"הכנסת העבודה" החייבים במס שכר/מעסיקים אין לכלוֹל דמי חבר/טיפול להסתדרות

08/03/2015

פורסם פסק-דין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין שירותי בריאות כללית (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בשאלה, האם יש לכלוֹל בחישוב ה"שכר" ו"הכנסת העבודה" שבגינם חויבה המערערת במס שכר ובמס מעסיקים גם את דמי החבר/הטיפול המקצועי ששולמו בגין עובדיה למוסדות ההסתדרות.
 
בפסק-דין מפורט ומנומק, קיבל השופט ד"ר א' סטולר את הערעור שהוגש באמצעות משרדנו.
השופט ד"ר סטולר קבע, כי יש לפרש את הוראות סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ככאלו שאינן חלות על דמי החבר/טיפול המקצועי בהיותם בגֶדר ניכוי חובה המותר לעובד כהוצאה לצורכי מס, וממילא אין לכלוֹל בחישוב ה"שכר" ו"הכנסת העבודה" שבגינם חויבה המערערת במס שכר ובמס מעסיקים גם את דמי החבר/הטיפול המקצועי כאמור.