לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הוראת ביצוע של רשויות המס בעניין תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין

19/07/2006

תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין, שפורסם ביום 12.4.2005, כלל מספר הוראות בנושאים הבאים: הארכת תוקפן של הוראות-השעה בחוק מיסוי מקרקעין; חלוקת נכסי עיזבון (סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין); העברת זכות במקרקעין אגב גירושין (סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין); שינויים הנוגעים לפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה; הקלות במס רכישה ברכישת דירת מגורים יחידה; הרחבת הניכויים בחישוב השבח החייב במס; תיקון ההוראה שעניינה בניכוי הוצאות ריבית ריאלית (סעיף 39א לחוק מיסוי מקרקעין); אופציה במקרקעין (פרק חמישי 2 לחוק מיסוי מקרקעין; חילוף זכויות במקרקעין (פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין); פינוי בינוי (פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין); איחוד וחלוקה; שינוי בשיעורי המס ותיקון הוראות הפּריסה; ואיגודי מקרקעין.


היום פורסמה הוראה מקצועית של רשויות המס (ה''ב 6/2006) שעניינה בתיקון האמור.

לעיון בהוראת הביצוע, לחצו כאן.