לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוראות שעה המוארכות מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת

24/12/2014

כידוע, סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת קובע, כי כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכּנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכּנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכּנסת הנכנסת – יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים.

 

בהמשך לכך נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים הודיעה היום, כי לאחַר התייעצות שעָרכה עם היועץ המשפטי לממשלה, הוחלט כי הוראות החוק המפורטות בהודעה תוארכנה מכוח אותו סעיף 38 עד תום שלושה חודשים מכינונה של הכּנסת החדשה, קרי עד וכולל 30.6.2015.