לוגו אלכס שפירא ושות׳

אושרה אמנת המס עם אוקראינה

20/06/2006

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אוקראינה), התשס"ו-2006, בגדרו ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין אוקראינה שנחתמה ביום 26.12.2003.

לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2007 ואילך.