לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא סיווג נאמנות כ"נאמנות קרובים"

27/11/2014

פורסמו שתי החלטות מיסוי חדשות שעניינן בשאלת סיוּוגה של נאמנוּת שסוּוגה בעבר כ"נאמנות יוצר תושב חוץ" כ"נאמנות קרובים" כמשמעותה בסעיף 75ח1(ב)(2) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו לאחַר תיקון 197.

קישור להחלטה הראשונה

קישור להחלטה השנייה