לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת - הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2015 ואילך

26/11/2014

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים* בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על חברות משפחתיות, בהם דנו בהרחבה בערב העיון המיוחד שקיימנו ביום 17.11.2013.**
* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013. להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.
** להורדת טופס לרכישת המצגת המפורטת (119 שקופיות) מערב העיון, לחצו כאן.
 
במסגרת כללי המיסוי החדשים שונו, בין היתר, ההוראות שעניינן בשינוי סיוּוגן של חברות משפחתיות לחברות "רגילות", כך שחברות משפחתיות המבקשות לשנות את סיוּוגן ולהפוֹך לחברות "רגילות" צריכות ליתן על כך הודעה מראש לפקיד-השומה (באמצעות טופס 2590), וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת-המס, כלומר עד ליום א' הקרוב.
זאת, בניגוד לדין שחל בעבר, ולפיו ניתן היה ליתן את ההודעה עד למועד הגשת הדו"ח השנתי, דהיינו בשנת-המס העוקבת.
 
נזכיר, כי באותם מקרים בהם חברה משפחתית תבקש להפוֹך לחברה "רגילה", היא לא תוכל בעתיד לשוב ולהיחשב לחברה משפחתית!