לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעות חוק חדשות: אי תחרות כתקבול פירותי, כללי מיסוי חדשים לגבי חברות בית, פטור ממס לסכום אינפלציוני חייב במכירת דירת מגורים מזכה ועוד

11/11/2014

פורסמה הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014 (קישור להצעה) בגדרהּ, בין היתר, מוצע לבצע מספר שינויים בהוראות חוק האנג'לים* שעניינו בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
* פרק ז' לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011. לקישור . למַעבר למבזק ששלחנו בנושא זה ביום 27.6.2011 לחצו כאן.
 
בנוסף, פורסמה הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014 (קישור להצעה).
בגדרהּ של ההצעה, מוצעים, בין היתר, מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה ובחוק מיסוי מקרקעין, שהחשובים שבהם כוללים:
 • סיווג מענקים וסכומים שהתקבלו, לרבות בגין אי-תחרות, במסגרת סיום יחסי עובד-מעביד או במסגרת הפסקת שירותים - כהכנסת עבודה או כהכנסה ממשלח-יד, לפי העניין;
 • מתכונת חדשה לקבלת זיכויים ממס על-פי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה;
 • קביעת הוראות חדשות לגבי מיסוי חברת בית, וזאת בדומה להוראות שנקבעו במסגרת תיקון 197 לגבי חברה משפחתית;*
  * נזכיר, כי במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (קישור לחוק), בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על חברות משפחתיות, בהם דנו בהרחבה בערב העיון שקיימנו ביום 17.11.2013. להורדת טופס לרכישת המצגת המפורטת (119 שקופיות) מערב העיון, לחצו כאן.
  עוד נציין,
  כי כללי המיסוי החדשים המוצעים לגבי חברת בית כפופים להוראות-המַעבר המנויות בהצעת-החוק ודורשים היערכות מראש. 
 • תיקון חלק מההוראות שנקבעו, כאמור, בתיקון 197 לגבי חברה משפחתית;
 • הרחבת תחולת החובה להגיש דו"ח שנתי לגבי יחידים מסוימים;
 • הוראות בעניין החבות במס רכישה ברכישת דירת מגורים;
 • מתן פטוֹר ממס לגבי הסכום האינפלציוני החייב במכירת דירת מגורים מזכה שחישוב המס לגבּיה נעשה לפי שיטת החישוב הליניארי המיוחד, וזאת רטרואקטיבית מיום 1.1.2014.

 • הטלת חובת דיווח על אדם הקונה זכות במקרקעין כנאמן עבוּר קבוצת רכישה, כאשר הדיווח האמור יבוצע בדרך של מסירת הצהרה בכתב הן למוֹכר והן כנספח להודעה על נאמנות למשרדי מיסוי מקרקעין.