לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם החלק השני של פרק המיסים שבתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015: פטור ממס לסכום אינפלציוני חייב במכירת דירת מגורים מזכה ועוד

20/10/2014

פורסם החלק השני של פרק המיסים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (קישור לחלק השני).
 
בגדרו של חלק זה, מוצעים מספר תיקונים נוספים לפקודת מס הכנסה ולחוק מיסוי מקרקעין ובכללם מתן פטוֹר ממס לגבי הסכום האינפלציוני החייב במכירת דירת מגורים מזכה שחישוב המס לגבּיה נעשה לפי שיטת החישוב הליניארי המיוחד (ראו סעיף 7(2) לתזכיר, שניסוחו לקוי). זאת, רטרואקטיבית מיום 1.1.2014.