לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה: פיתוח תוכנה המקשרת בין בעלי אתרי אינטרנט ותוכנות לבין מפרסמים מהווה מפעל תעשייתי

28/09/2014

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה).
 
בגדרה של ההחלטה נקבע, כי חברה תושבת ישראל העוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה לקישור בין בעלי אתרי אינטרט ותוכנות המעוניינים להציג פרסומות בשטח התוכנה/אתר שבבעלותן לבין מפרסמים שונים המעוניינים לקדם את מוצריהם באינטרנט באמצעות פרסום מקוּון תיחשב כבעלים של "מפעל תעשייתי" כמשמעות מונח זה בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון ("החוק"); וכי הכנסות החברה הנובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה האמורה תיחשבנה ל"הכנסות מועדפות" הזכאיות להטבות המס מכוח החוק.
עם זאת, נקבע, כי הכנסות החברה מהפעלת התוכנה - ובכלל זאת ביצוע אופטימיזציה של הקמפיינים השונים וכו' - לא תיחשבנה ל"הכנסות מועדפות" ולא תהיינה זכאיות להטבות המס מכוח החוק (ולשם כך נקבע מנגנון ייחוס מתאים).