לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המיסים פרסמה את הנוהל החדש לגילוי מרצון

08/09/2014

בהמשך למבזק מאתמול בו דיוחנו אודות פרסום הוראת השעה בנושא גילוי מרצון (קישור להוראה), נבקש לעדכנכם כי רשות המיסים פרסמה את הנוהל החדש לגילוי מרצון.
 
בגדרו של הנוהל החדש, המחליף את הנוהל וההוראות הקודמים והינו בתוקף עד ליום 31.12.2016, מנויים התנאים לביצוע הליך של גילוי מרצון, אופן ביצוע הגילוי והתנאים והסייגים לקבלת חסינות מפני הליך פלילי.
 
קישור לנוהל החדש