לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם פרק המיסים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015: אי תחרות כתקבול פירותי, כללי מיסוי חדשים לגבי חברות בית ועוד

05/09/2014

פורסם פרק המיסים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (קישור לתזכיר).
בגדרו של התזכיר, מוצעים מספר תיקונים שהחשובים שבהם כוללים:
  • סיווג מענקים וסכומים שהתקבלו, לרבות בגין אי-תחרות, במסגרת סיום יחסי עובד-מעביד או במסגרת הפסקת שירותים - כהכנסת עבודה או כהכנסה ממשלח-יד, לפי העניין;
  • קביעת הוראות חדשות לגבי מיסוי חברת בית, וזאת בדומה להוראות שנקבעו במסגרת תיקון 197 לגבי חברה משפחתית;*
    * נזכיר, כי במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (קישור לחוק), בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על חברות משפחתיות, בהם דנו בהרחבה בערב העיון שקיימנו ביום 17.11.2013. להורדת טופס לרכישת המצגת המפורטת (119 שקופיות) מערב העיון, לחצו כאן.
  • תיקון חלק מההוראות שנקבעו, כאמור, בתיקון 197 לגבי חברה משפחתית;
  • הרחבת תחולת החובה להגיש דו"ח שנתי לגבי יחידים מסוימים;
  • הטלת חובת דיווח על אדם הקונה זכות במקרקעין כנאמן עבוּר קבוצת רכישה, כאשר הדיווח האמור יבוצע בדרך של מסירת הצהרה בכתב הן למוֹכר והן כנספח להודעה על נאמנות למשרדי מיסוי מקרקעין.
יש להדגיש, כי כללי המיסוי החדשים המוצעים לגבי חברת בית כפופים להוראות-המַעבר המנויות בתזכיר; וכי הגם שאין וודאות שהוראות אלו (כמו גם כללי המיסוי החדשים בכלל) ייעשו לחוק, מומלץ כבר בשלב זה להיערך תוך קבלת ייעוץ.
במיוחד אמורים הדברים לגבי חברות שאינן "חברת בית קיימת" והשוקלות לבקש להיחשב לכזו.