לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא רווחים כלואים ובנושא חוק האנג'לים

25/08/2014

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות בנושא רווחים כלואים* ובנושא חוק האנג'לים.**
* למַעבר למבזק בנושא זה, לחצו כאן. נזכיר, כי ביום 16.1.2013 פרסמה החטיבה המקצועית שברשות המיסים החלטת מיסוי בנושא "רווחים כלואים" (קישור להחלטה). ואילו ביום 28.4.2013 פרסמה רשות המיסים הוראה מקצועית בנושא "דגשים לעניין הוצאת כספים מחברת מאושרת/מוטבת לפי החוק לעידוד השקעות הון" (קישור להוראה).
** חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011. למַעבר למבזק בנושא חוק זה, לחצו כאן.
 
להלן תמציתן:
  • חברה שבחרה לשלם מס על רווחיה הכלואים ומסרה לשם כך שתי הודעות (האחת, על חלק מהרווחים הכלואים נמסרה לקראת תום שנת-המס 2012; והשנייה, בגין יתרת הרווחים הכלואים, נמסרה בשנת-המס 2013) תוכל לראוֹת במועד ההודעה השנייה כמועד הקובע לעניין ביצוע ההשקעה המיועדת הנדרשת בגין כלל הרוחים הכלואים (כך שהתקופה בה החברה תידרש לבצע את ההשקעה המיועדת תהא 5 שנים שתחילתן בשנת-המס 2013) (החלטת מיסוי 3975/14);
  • חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בפיתוח ייחודי שאוּשר על-ידי המעדן הראשי כעומד בקריטריונים של חדשנת במו"פ לעניין חוק האנג'לים תיחשב כ"חברת מטרה" לעניין החוק האמור למרוֹת שהפיתוח מבוסס על ידע בסיסי שנוצר במוסד להשכלה גבוהה, ובלבד שהבעלוּת המלאה על הידע הנוסף ותוצריו יהיו של החברה וזכות השימוש על הידע של המוסד ניתנה בבלעדיות לחברה (החלטת מיסוי 5397/14).