לוגו אלכס שפירא ושות׳

קיבלת מכתב בדואר מרשות המסים בדבר הצהרה על מקורות הכנסה?

06/11/2014

רשויות המס שלחו לאחרונה כמאה אלף דרישות לדיווח על פרטים אישיים ומקורות הכנסה (טופס 5329).
 
מילוי הטופס אוצֵר בחוּבּו השלכות מהותיות, וממילא מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי ממומחה מס בטרם מילוי הטופס ושליחתו לרשויות.
 
משרדנו עומד לרשותכם בעניין זה (קישור למשלוח דוא"ל).