לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם החוק בנושא העמקת גביית המסים והגברת האכיפה: עיקול רכבי חייבים בשטח ציבורי, עיכוב יציאה של חייבים ועוד

15/07/2014

פורסם ברשומות החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (קישור לחוק). 

בגדרו של החוק, בוצעו מספר תיקונים מהותיים בתחום האכיפה והגבייה בפקודת מס הכנסה, בחוק מיסוי מקרקעין, בחוק מע"מ ובחוקים נוספים.

כך, ניתנה סמכות מפורשת לרשויות המס לעקל רכב של בעל חוב מס החונה לא רק בסמוך לביתו או בסמוך לבית העסק שלו, אלא גם בשטחים ציבוריים (כגון: חניון בקניון). זאת, בין היתר, לאור האיסור שהטיל בית-המשפט העליון בעבר על עיקול רכבים במחסומי דרכים.

עוד נקבע בחוק, כי בסמכותו של בית-המשפט להורות, במסגרת בקשה לסעד זמני, על עיכוב יציאה מהארץ של בעלי מניות ומנהלים פעילים בחברת מעטים (כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה) שיש לה חובות מס.