לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם הדו"ח השנתי לשנת 2013 של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המיסים

01/07/2014

כידוע, על-פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ("החוק"), אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999, כל אזרח ישראלי או תושב* הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית – ובכלל זאת רשות המיסים – וזאת באמצעות הממונה על החוק ברשות האמורה.

* לעניין זה, "תושב" הינו כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.

אתמול פורסם הדו"ח השנתי לשנת 2013 של הממונה על החוק ברשות המיסים (עו"ד יהודה מונסוניגו), ובו, בין היתר, דיווח על הבקשות לקבלת מידע שהוגשו לרשות המיסים בשנה האמורה, תוך חלוקתן לבקשות שנענו בחיוב ובשלילה ולבקשות שטרם נענו כמו גם פירוט של העתירות המנהליות שהוגשו על החלטות הממונה.

להורדת הדו"ח, לחצו כאן.