לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת החוק המקנה מע"מ בשיעור אפס ברכישת דירת מגורים יחידה מקבלן

26/06/2014

פורסמה ברשומות הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 ("הצעת החוק"), בגדרהּ מוצע לחיֵיב במע"מ בשיעור אפס מכירת דירה ראשונה בידי קבלנים.

קישור להצעת החוק