לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט: האם ניתן לנכות כהוצאה לצורכי מס תשלומים ששולמו לעבריין כדמי סחיטה?

19/06/2014

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין המבורג חברה למסחר בינלאומי בע"מ (קישור לפסק-הדין). 

עניינו של פסק-הדין בשאלת זכאותה של המערערת לנַכּוֹת כהוצאה לצורכי מס סכומים ששולמו מכספיה לעבריין שסחט את בעל המניות של המערערת באיומים.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור.

השופט סטולר קבע, כי קיימים שלושה טעמים לדחיית הערעור: האחד, כספי הסחיטה שולמו לעבריין על-ידי הבעלים של המערערת כדי להגן עליו ועל משפחתו, כך שלא היה מדובר במטרה עסקית אלא אישית, מה גם שמלכתחילה תשלום דמי הסחיטה מחשבון המערערת ולא מחשבונו האישי של הבעלים נבע מכך שלא היו לו כספים פנויים; השני, המערערת לא הציגה כל מסמך המעיד על כך שההוצאות אכן הוצאו לשם ייצור הכנסתה; והשלישי, סחיטת הכספים מבעל המערערת לא פגעה בהכנסות המערערת ולא הוּכחה טענת המערערת כי כספי הסחיטה הוצאו כהוצאה הכרחית להמשך ייצור הכנסתה כנדרש בסעיף 17 רישא לפקודה.

יצוין, כי המשיב טען, כי ניכוי דמי הסחיטה כהוצאה לצורכי מס נוגד את תקנת הציבור, אך השופט סטולר ראה לנכון שלא לדון בטענה זו, וזאת מהטעם שהטענה האמורה נטענה בשפה רפה ולשם הזהירות בלבד.