לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט העליון: הסכם שומה מכוח סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה אינו בר ערעור

09/06/2014

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין קבוצת חברות שמעוני בע"מ (קישור לפסק-הדין).

בגדרו של פסק-הדין נדרש בית-המשפט העליון לשאלת זכאותה של המערערת להגיש ערעור על שומה בהסכם, וזאת לאחר שבית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט מ' אלטוביה) שלל זאת (קישור לפסק-הדין קמא).

בית-המשפט העליון, מפי המשנָה לנשיא השופטת מ' נאור (בהסכמת השופטים ח' מלצר וצ' זילברטל), דחה את הערעור.

נקבע, כי בדין קבע בית-המשפט המחוזי כי הֶסדר שומה מכוח סעיף 152(א) לפקודת מס הכנסה אינו בר ערעור והדבר אף עולה מנסיבות המקרה הספציפיות.