לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא חוק האנג'לים

02/06/2014

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה בזכאות להקלוֹת המס הקבועות בחוק האנג'לים.*

* חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.

בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי רכישת מניות של חברה העוסקת בתחום זהה לזו של החברה הרוכשת מהווה פעולה עסקית לגיטימית המעידה על שילוב עסקיה של החברה הנרכשת בעסקיה של החברה הרוכשת, וכי הימנעות ממס או הפחתת מס אינן בין המטרות העיקריות של רכישת המניות כאמור.

קישור להחלטה