לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תיקוני החקיקה האחרונים (תיקון 197) לגבי מיסוי חברות משפחתיות

26/05/2014

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים* בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על חברות משפחתיות, בהם דנו בהרחבה בערב העיון המיוחד שקיימנו ביום 17.11.2013.

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013. להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.

הבוקר פרסמו רשויות המס חוזר מקצועי בנושא השינויים האמורים.

קישור לחוזר